.. Loading ..

The forms for enforcement writs issued by notaries approved by the Ministry of Justice.

June 16, 2019

* pentru limba romana vedeti mai jos

The forms for enforcement writs issued by notaries approved by the Ministry of Justice.

The Ministry of Justice approved special forms that notaries shall use for issuing enforcement writs (published in the Official Monitor on 07 June 2019). Such writs allow for enforcement of certain contractual obligations without resorting to courts and have the same legal power as writs issued by courts.

Notarial documents that ascertain unconditional and liquid claims can be endowed with an enforcement writ. Among the documents that can be endowed with such a writ the legislation mentions mortgage agreements (for the purpose of enforcement of creditor’s rights and subsequent eviction of the debtor), out-of-court dispute settlement agreements,etc.

 

A fost aprobat formularul pentru încheieri de învestire cu formulă executorie emise de notari

Ministerul Justiției a aprobat formularul pentru încheieri de învestire cu formulă executorie care pot fi emise de notari (publicat în Monitorul Oficial din 07.06.19). Astfel de formule executorii pot fi utilizate în calitate de documente executorii fără adresarea la instanță de judecată și au aceeași putere juridică ca și titlu executoriu.

Actele notariale care autentifică sau constată niște creanțe certe și lichide pot fi investite cu formulă executorie. Printre documentele care pot fi investite cu astfel de formulă legislația prevede contractele de ipotecă (pentru executarea creanțelor creditorului și evacuarea debitorului), tranzacțiile de împăcare, etc.